1 hour payday loans

Tesaříkovití České republiky

Většina autorů ve svých souborných pracích uvádí odlišné pořadí nejen druhů, ale také podčeledí. Já jsem si pro výpis českých druhů vybral práci od Milana Slámy (2006), který navazuje na Samovu práci (Sama, 2002). Podle této knihy je uváděna vyšší klasifikace i nomenklatura s druhy seřazenými podle abecedy v rámci rodů (příp. podrodů). U každého taxonu je uveden výskyt v rámci dělení republiky na Čechy (B) a Moravu (M). Otazník znamená nejasný či delší dobu nepotvrzený výskyt druhu.

PRIONINAE

Aegosoma Audinet-Serville, 1832

Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763) - B M

Ergates Latreille, 1829

Ergates(Ergates) faber (Linnaeus, 1761)
ssp. faber (Linnaeus, 1761) - B M

Prionus Geoffroy, 1762

Prionus coriarius (Linnaeus, 1758) - B M

Tragosoma Audinet-Serville, 1832

Tragosoma depsarium (Linnaeus, 1767) - B M

LEPTURINAE

Rhamnusium Latreille, 1829

Rhamnusium bicolor (Schrank, 1781) - B M
[= Rhamnusium gracilicorne Théry, 1894]

Rhagium Fabricius, 1775

Rhagium (Rhagium) inquisitor (Linnaeus, 1758)
ssp. inquisitor (Linnaeus, 1758) - B M

Rhagium (Hagrium) bifasciatum Fabricius, 177 - B M

Rhagium (Megarhagium) mordax (De Geer, 1775) - B M

Rhagium (Megarhagium) sycophanta (Schrank, 1781) - B M

Oxymirus Mulsant, 1862

Oxymirus cursor (Linnaeus, 1758) - B M

Stenocorus Geoffroy, 1762

Stenocorus meridianus (Linnaeus, 1758) - B M

Anisorus Mulsant, 1862

Anisorus quercus (Goeze, 1783) - B M

Akimerus Audinet-Serville, 1835

Akimerus schaefferi (Laicharting, 1784) - B M

Pachyta Dejean, 1821

Pachyta lamed (Linnaeus, 1758)
ssp. lamed (Linnaeus, 1758)
- B M

Pachyta quadrimaculata (Linnaeus, 1758) - B M

Brachyta Fairmaire, 1864

Brachyta interrogationis (Linnaeus, 1758) - B M

Evodinus LeConte, 1850
[= Evodinellus Plavilstshikov, 1915]
[= Brachytodes Planet, 1924]

Evodinus clathratus (Fabricius, 1792) - B M

Gaurotes LeConte, 1850

Gaurotes (Carilia) virginea (Linnaeus, 1758) - B M

Acmaeops LeConte, 1850
[= Gnathacmaeops Linsley et Chemsak, 1972]

Acmaeops marginatus (Fabricius, 1781) - B M

Acmaeops pratensis (Laicharting, 1784) - B M?

Acmaeops septentrionis Thomson, 1866 - B

Dinoptera Mulsant, 1863

Dinoptera collaris (Linnaeus, 1758) - B M

Cortodera Mulsant, 1863

Cortodera femorata (Fabricius, 1787) - B M

Cortodera holoserica (Fabricius, 1801) - M?

Cortodera humeralis (Schaller, 1783) - B M

Cortodera villosa Heyden, 1876 - B? M?

Grammoptera Audinet-Serville, 1835

Grammoptera abdominalis (Stephens, 1831) - B M
[= Grammoptera variegata (Germar, 1824)]

Grammoptera ruficornis (Fabricius, 1781) - B M

Grammoptera ustulata (Schaller, 1783) - B M

Pidonia Mulsant, 1863

Pidonia lurida (Fabricius, 1792) - B M

Pedostrangalia Sokolov, 1897

Pedostrangalia revestita (Linnaeus, 1767) - B M

Etorofus Matsushita, 1933

Etorofus pubescens (Fabricius, 1787) - B M

Lepturobosca Reitter, 1913

Lepturobosca virens (Linnaeus, 1758) - B M

Leptura Linnaeus, 1758

Leptura aethiops Poda, 1761 - B M

Leptura annularis Fabricius, 1801 - B M
[= Leptura arcuata Panzer, 1793]

Leptura aurulenta Fabricius, 1792 - M

Leptura quadrifasciata Linnaeus, 1758
ssp. quadrifasciata Linnaeus, 1758
- B M

Anastrangalia Casey, 1924

Anastrangalia dubia (Scopoli, 1763)
ssp. dubia (Scopoli, 1763)
- B M

Anastrangalia reyi (Heyden, 1889) - B M
[= Leptura inexpectata Jansson et Sjöberg, 1928]

Anastrangalia sanguinolenta (Linnaeus, 1761) - B M

Stictoleptura Casey, 1924
[= Corymbia Des Gosis, 1886]
[= Aredolpona Nakane et Ohbayashi, 1957]
[= Melanoleptura Miroshnikov, 1998]

Stictoleptura cordigera (Füessly, 1775)
ssp. cordigera (Füessly, 1775)
- B? M?

Stictoleptura erythroptera (Hagenbach, 1822) - B M

Stictoleptura rubra (Linnaeus, 1758) - B M

Stictoleptura scutellata (Fabricius, 1781) – B M

Stictoleptura tesserula (Charpentier, 1825) – B M

Paracorymbia Miroshnikov, 1998

Paracorymbia fulva (Degeer, 1775) – B?

Paracorymbia maculicornis (DeGeer, 1775) – B M

Anoplodera Mulsant, 1839

Anoplodera rufipes (Schaller, 1783)
ssp. rufipes (Schaller, 1783)
– B M

Anoplodera sexguttata (Fabricius, 1775) – B M

Vadonia Mulsant, 1863

Vadonia unipunctata (Fabricius, 1787)
ssp. unipunctata (Fabricius, 1787)
– B M

Judolia Mulsant, 1863

Judolia sexmaculata (Linnaeus, 1758) – B M

Pachytodes Pic, 1891

Pachytodes erraticus (Dalman, 1817) – B M

Pachytodes cerambyciformis (Schrank, 1781) – B M

Alosterna Mulsant, 1863

Alosterna tabacicolor (De Geer, 1775)
ssp. tabacicolor (De Geer, 1775)
– B M

Pseudovadonia Lobanov, Danilevsky et Murzin, 1981

Pseudovadonia livida (Fabricius, 1776) – B M

Nivellia Mulsant, 1863

Nivellia sanguinosa (Gyllenhal, 1827) – B

Cornumutila Letzner, 1843

Cornumutila quadrivittata (Gebler, 1830) – M

Strangalia Audinet-Serville, 1835
[= Strangalina Aurivillius, 1912]
[= Typocerus auctorum nec LeConte, 1850]

Strangalia attenuata (Linnaeus, 1758) – B M

Rutpela Nakane et Ohbayashi, 1957

Rutpela maculata (Poda, 1761) – B M

Stenurella Villiers, 1974

Stenurella bifasciata (Müller, 1776)
ssp. bifasciata (Müller, 1776)
– B M

Stenurella melanura (Linnaeus, 1758) – B M

Stenurella nigra (Linnaeus, 1758) – B M

Stenurella septempunctata (Fabricius, 1792)
ssp. septempunctata (Fabricius, 1792)
– B M

 

NECYDALINAE

Necydalis Linnaeus, 1758

Necydalis major Linnaeus, 1758 – B M

Necydalis ulmi (Chevrolat, 1838) – B M

SPONDYLIDINAE

Spondylis Fabricius, 1775

Spondylis buprestoides (Linnaeus, 1758) – B M

Nothorhina Redtenbacher, 1845

Nothorhina muricata (Dalman, 1817) – B M
[= Nothorhina punctata (Fabricius, 1798)]

Asemum Eschscholtz, 1830

Asemum striatum (Linnaeus, 1758) – B M

Tetropium Kirby, 1837
[= Isarthron Dejean, 1835]

Tetropium castaneum (Linnaeus, 1758) – B M

Tetropium fuscum (Fabricius, 1787) – B M

Tetropium gabrieli Weise, 1905 – B M

Arhopalus Audinet-Serville, 1834
[= Criocephalus Mulsant, 1839]
[= Cephalocrius Sharp, 1905]

Arhopalus ferus (Mulsant, 1839) – B M

Arhopalus rusticus (Linnaeus, 1758) – B M

Anisarthron Dejean, 1835

Anisarthron barbipes (Schrank, 1781) – B M

Saphanus Audinet-Serville, 1834

Saphanus piceus (Laicharting, 1784)
ssp. piceus (Laicharting, 1784)
– B M

CERAMBYCINAE

Trichoferus Wollaston, 1854

Trichoferus pallidus (Olivier, 1790) – M

Cerambyx Linnaeus, 1758
[= Microcerambyx Mikšić et Georgijević, 1973]
[= Mesocerambyx Zagaikevich, 1991]

Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 – B M

Cerambyx scopolii Füessly, 1775 – B M

Rosalia Audinet-Serville, 1833

Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) – B M

Purpuricenus Dejean, 1821

Purpuricenus kaehleri (Linnaeus, 1758) – B M

Gracilia Audinet-Serville, 1834

Gracilia minuta (Fabricius, 1781) – B M

Axinopalpis Dejean, 1835

Axinopalpis gracilis (Krynicki, 1832) – B M

Obrium Dejean, 1821

Obrium brunneum (Fabricius, 1792) – B M

Obrium cantharinum (Linnaeus, 1767) – B M

Stenhomalus White, 1855

Stenhomalus (Obriopsis) bicolor (Kraatz, 1862) – M

Nathrius Brethes, 1916

Nathrius brevipennis (Mulsant, 1839) – B M

Molorchus Fabricius, 1792

Molorchus minor (Linnaeus, 1758) – B M

Glaphyra Newman, 1840

Glaphyra kiesenwetteri (Mulsant et Rey, 1861)
ssp. kiesenwetteri (Mulsant et Rey, 1861)
– B M

Glaphyra marmottani (Brisout, 1863)
ssp. marmottani (Brisout, 1863)
– B M

Glaphyra umbellatarum (Schreber, 1759) – B M

Stenopterus Illiger, 1804

Stenopterus flavicornis Küster, 1846 – M

Stenopterus rufus (Linnaeus, 1767)
ssp. rufus (Linnaeus, 1767)
– B M

Callimellum Strand, 1924
[= Callimus Mulsant, 1846]

Callimus angulatus (Schrank, 1789)
ssp. angulatus (Schrank, 1789)
– B M

Deilus Audinet-Serville, 1834

Deilus fugax (Olivier, 1790) – B M

Aromia Audinet-Serville, 1833

Aromia moschata (Linnaeus, 1758)
ssp. moschata (Linnaeus, 1758)
– B M

Ropalopus Mulsant, 1839

Ropalopus clavipes (Fabricius, 1775) – B M

Ropalopus macropus (Germar, 1824) – B M

Ropalopus ungaricus (Herbst, 1784) – B M

Ropalopus varini (Bedel, 1870) – B M
[= Ropalopus spinicornis (Abeille de Perrin, 1869)]

Pronocera Motschulsky, 1875

Pronocera angusta (Kriechbaumer, 1844) – B M

Hylotrupes Audinet-Serville, 1834

Hylotrupes bajulus (Linnaeus, 1758) – B M

Semanotus Mulsant, 1839

Semanotus undatus (Linnaeus, 1758) – B M

Callidium Fabricius, 1775
[= Callidostola Reitter, 1913]
[= Palaeocallidium Plavilstshikov, 1940]

Callidium aeneum (De Geer, 1775) – B M

Callidium coriaceum Paykull, 1800 – B M

Callidium violaceum (Linnaeus, 1758) – B M

Pyrrhidium Fairmaire, 1864

Pyrrhidium sanguineum (Linnaeus, 1758) – B M

Leioderes Redtenbacher, 1849

Leioderes kollari Redtenbacher, 1849 – B M

Phymatodes Mulsant, 1839

Phymatodes testaceus (Linnaeus, 1758) – B M

Poecilium Fairmaire, 1864
[= Phymatoderus Reitter, 1913]
[= Phymatodellus Reitter, 1913]
[= Paraphymatodes Plavilstshikov, 1934]
[= Reitteroderus Sama, 1991]

Poecilium alni (Linnaeus, 1767)
ssp. alni (Linnaeus, 1767)
– B M

Poecilium fasciatum (Villers, 1789) – B? M

Poecilium glabratum (Charpentier, 1825) – B

Poecilium pusillum (Fabricius, 1787)
ssp. barbipes (Küster, 1847)
– M
ssp. pusillum (Fabricius, 1787) – B

Poecilium rufipes (Fabricius, 1776) – B M

Xylotrechus Chevrolat, 1860
[= Rusticoclytus Vives, 1977]

Xylotrechus antilope (Schönherr, 1817) – B M

Xylotrechus arvicola (Olivier, 1795) – B M

Xylotrechus capricornis (Gebler, 1830) – M

Xylotrechus pantherinus (Savenius, 1825) – B M

Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758) – B M

Clytus Laicharting, 1784

Clytus arietis (Linnaeus, 1758) – B M

Clytus lama Mulsant, 1847 – B M

Clytus rhamni Germar, 1817 – B M
[= Clytus rhamni temesiensis Germar, 1824]

Clytus tropicus (Panzer, 1795) – B M

Cyrtoclytus Ganglbauer, 1881

Cyrtoclytus capra (Germar, 1824) – M?

Plagionotus Mulsant, 1842

Plagionotus arcuatus (Linnaeus, 1758) – B M

Plagionotus detritus (Linnaeus, 1758) – B M

Paraplagionotus Kasatkin, 2005
[= Echinocerus Mulsant, 1863]

Paraplagionotus floralis (Pallas, 1733) – M

Chlorophorus Chevrolat, 1863

Chlorophorus figuratus (Scopoli, 1763) – B M

Chlorophorus herbstii (Brahm, 1790) – B M

Chlorophorus hungaricus Seidlitz, 1891 – M

Chlorophorus sartor (Müller, 1766) – B M

Chlorophorus varius (Müller, 1766) – B M

Isotomus Mulsant, 1862

Isotomus speciosus (Schneider, 1787) – B? M

Anaglyptus Mulsant, 1839

Anaglyptus mysticus (Linnaeus, 1758) – B M

LAMIINAE

Pedestredorcadion Breuning, 1943

Pedestredorcadion pedestre (Poda, 1761) – M

Pedestredorcadion scopolii (Herbst, 1784) – M?

Carinatodorcadion Breuning, 1943

Carinatodorcadion aethiops (Scopoli, 1763) – M

Carinatodorcadion fulvum (Scopoli, 1763)
ssp. fulvum (Scopoli, 1763)
– B M

Mesosa Latreille, 1829
[= Aplocnemia Stephens, 1831]
[= Aphelocnemia Stephens, 1831]

Mesosa curculionoides (Linnaeus, 1761) – B M

Mesosa nebulosa (Fabricius, 1781) – B M

Agapanthiola Ganglbauer, 1900

Agapanthiola leucaspis (Steven, 1817) – M?

Agapanthia Audinet-Serville, 1935

Agapanthia cardui (Linnaeus, 1767) – B? M
[= Agapanthia pannonica Kratochvíl, 1985]

Agapanthia cynarae (Germar, 1817) – M

Agapanthia dahli (Richter, 1821) – B M

Agapanthia intermedia Ganglbauer, 1884 – B M

Agapanthia kirbyi (Gyllenhal, 1817) – B

Agapanthia villosoviridescens (De Geer, 1775) – B M

Agapanthia violacea (Fabricius, 1775) – M

Calamobius Guérin-Méneville, 1849

Calamobius filum (Rossi, 1790) – M


Theophilea
Pic, 1895

Theophilea subcylindricollis Hladil, 1988 - M (new record 2012 - in print)

 

Morimus Brullé, 1832

Morimus funereus Mulsant, 1862 – B?

Lamia Fabricius, 1775

Lamia textor (Linnaeus, 1758) – B M

Monochamus Dejean, 1821

Monochamus galloprovincialis (Olivier, 1795)
ssp. pistor (Germar, 1818)
– B M

Monochamus saltuarius (Gebler, 1830) – B M

Monochamus sartor (Fabricius, 1787) – B? M

Monochamus sutor (Linnaeus, 1758) – B M

Deroplia Dejean, 1835
[= Stenidea Mulsant, 1842]

Deroplia genei (Aragona, 1830) – M?

Anaesthetis Mulsant, 1835

Anaesthetis testacea (Fabricius, 1781) – B M

Pogonocherus Dejean, 1821
[= Pityphilus Mulsant, 1862]
[= Eupogonocherus Linsley, 1935]

Pogonocherus fasciculatus (De Geer, 1775) – B M

Pogonocherus decoratus (Fairmaire, 1855) – B M

Pogonocherus hispidulus (Piller et Mitterpacher, 1783) – B M

Pogonocherus hispidus (Linnaeus, 1758) – B M

Pogonocherus ovatus (Goeze, 1777) – B M

Acanthocinus Dejean, 1821

Acanthocinus aedilis (Linnaeus, 1758) – B M

Acanthocinus griseus (Fabricius, 1792) – B M

Acanthocinus reticulatus (Razoumowsky, 1789) – B M

Leiopus Audinet-Serville, 1835

Leiopus nebulosus (Linnaeus, 1758) – B M

Leiopus punctulatus (Paykull, 1800) –B? M

Exocentrus Dejean, 1835

Exocentrus adspersus Mulsant, 1846 – B M

Exocentrus lusitanus (Linnaeus, 1767) – B M

Exocentrus punctipennis (Mulsant et Guillebeau, 1856) – B M

Exocentrus stierlini Ganglbauer, 1883 – B M

Aegomorphus Haldeman, 1847
[= Acanthoderes auctorum, nec Audinet-Serville, 1835)]
[= Psapharochrus auctorum, nec Thomson, 1864]

Aegomorphus clavipes (Schrank, 1781) – B M

Oplosia Mulsant, 1863

Oplosia cinerea (Mulsant, 1839) – B M
[= Oplosia fennica (Paykull, 1800)]

Saperda Fabricius, 1775
[= Anaerea Mulsant, 1839]
[= Compsidia Mulsant, 1839]
[= Argalia Mulsant, 1862]
[= Lopezcolonia Alonso-Zarazaga, 1998]

Saperda carcharias (Linnaeus, 1758) – B M

Saperda octopunctata (Scopoli, 1772) – B M

Saperda perforata (Pallas, 1773) – B M

Saperda populnea (Linnaeus, 1758) – B M

Saperda punctata (Linnaeus, 1767) – B? M

Saperda scalaris (Linnaeus, 1758) – B M

Saperda similis (Laicharting, 1784) – B M

Menesia Mulsant, 1856

Menesia bipunctata (Zoubkoff, 1829) – B M

Stenostola Mulsant, 1839

Stenostola dubia (Laicharting, 1784) – B M

Stenostola ferrea (Schrank, 1776) – B M

Cardoria Mulsant, 1862

Cardoria scutellata (Fabricius, 1792) – M

Musaria Thomson, 1864

Musaria affinis (Harrer, 1784)
ssp. affinis (Harrer, 1784) – M
[= Musaria nigripes (Voet, 1778)]

Musaria argus (Frölich, 1793) – M

Opsilia Mulsant, 1862

Opsilia coerulescens (Scopoli, 1763) – B M

Opsilia molybdaena (Dalman, 1817) – M?

Opsilia uncinata (Redtenbacher, 1842) – B M

Phytoecia Dejean, 1835

Phytoecia caerulea (Scopoli, 1772) – M
[= Phytoecia coerulea auctorum]

Phytoecia cylindrica (Linnaeus, 1758) – B M

Phytoecia icterica (Schaller, 1783) – B M

Phytoecia nigricornis (Fabricius, 1781) – B M

Phytoecia pustulata (Schrank, 1776) – B M

Phytoecia virgula (Charpentier, 1825) – M

Oberea Dejean, 1835

Oberea (Oberea) linearis (Linnaeus, 1761) – B M

Oberea (Oberea) oculata (Linnaeus, 1758) – B M

Oberea (Oberea) pupillata (Gyllenhal, 1817) – B M

Oberea (Amaurostoma) euphorbiae (Germar, 1813) – B M?

Oberea (Amaurostoma) erythrocephala (Schrank, 1776)
ssp. erythrocephala (Schrank, 1776)
– B M

Oberea (Amaurostoma) moravica Kratochvíl, 1989 – B M

Tetrops Stephens, 1829

Tetrops praeustus (Linnaeus, 1758) – B M
[=
Tetrops nigra Kraatz, 1859]

Tetrops starkii Chevrolat, 1859 – B M